Meslek Seçimi

Özel Bursa Meltem Okulları » Rehberlik » Meslek Seçimi

Meslek seçiminde önce meslek gruplarının gözlenmesi gerekir, karşılaşılması muhtemel olumlu ve olumsuz yönlerin bilinip ona göre hareket edilmesi daha doğru olacaktır.

“Yani ‘bir yere kapağı atayım da neresi olursa olsun’ düşüncesi ya da ‘puanım (başarı sıram) beklediğimden yüksek geldi boşa gitmesin’ diyerek size uygun olmayan yüksek puanlı bir bölümü tercih etmeniz sizi ileride başarısız ve mutsuz bir yaşam içine sürükleyebilir. Bunu önlemenin en güzel yolu ise araştırmak ve birtakım meslek dökümlerini uygulamak olur.”

Meslek seçiminde ekonomik kaygılar da alacağımız kararda etkili olacak. Genellikle en fazla kazanç sağlayacak meslekler tercih edilmeye çalışılır. Oysa her mesleğin iyi kazananı ve kazanmayanı vardır. Kişi mesleğini severek yapıyorsa zaten başarılı olur. Başarı da ardından yeterli kazancı getirir. Unutmamak gerekir ki meslek sadece ekonomik ihtiyaçları karşılama aracı değil. Kişi mesleği aracılığıyla yeteneklerini, becerilerini ortaya koyar, kapasitesini geliştirir, başarılı olur ve doyum sağlar. Meslekte yaşanılan başarısızlık ve doyumsuzluk bireyin ruh sağlığını tehdit eder. Bu tür durumları göz önünde bulundurarak meslek tercihi yapmanız gerekir.

Bu tercihlerin yaşama etkiler neler? Hangi etkenler göz önünde tutulmalı? İşte cevapları…

MESLEK SEÇİMİNİN YAŞAMA ETKİLERİ

Meslek yaşamımızın tüm hayatımızdaki yerini göz önüne aldığımızda çalışma hayatımızın kalitesinin ve çalışma adına yaptığımız faaliyetlerin bireysel mutluluğumuza doğrudan etkisi vardır. Dolayısıyla çalışma hayatında ve özel hayatımızda mutlu olmanın ilk adımı kendimize uygun meslek seçiminden geçer. Buna karşılık, seçtikleri meslek kendisini ifade etmeyen kimselerin çalışmaya karşı isteksiz, doyumsuz, yeniliklere direnen ve mesleklerini değiştirme gayreti içinde olduklarını görmekteyiz.

İnsan hayatında böylesine önemli etkileri olan bir kararın iyice düşünülmeden verilmesi, hayal kırıklığına, mutsuzluğa ve başarısızlığa yol açar. Tüm bunların sonucunda kendini değersizleştiren ve işe yaramaz gören bireyin ruh sağlığı ve çevreyle olan iletişimi de bozulur.

Doğru Meslek Seçimini Güçlendiren Etkenler

Meslek seçimi rastlantısal bir olgu değil. Seçimin sağlıklı olması bireyin kendini ve meslekleri objektif olarak tanıyabilmesi, bilgi toplamasına, karar verme becerilerini geliştirebilmesine (mesleki olgunluk) bağlı.