OKULUMUZDA COVID-19 ÖNLEMLERİ

 • Okul bina girişlerine kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve hangi koşullarda okula gelinmemesi gerektiğine yönelik bilgilendirme afişleri,

 • Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya,

 • Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kütüphane, kantin vb. toplu kullanım alanlarının sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmesi,

 • Velilerin okul açılmadan önce alınan önlemlerle ilgili okulun web sayfası, e-okul, e-posta, SMS vb iletişim kanallarıyla bilgilendirilmesi, Velilerin okulun açılmasıyla birlikte "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" (Ek.1)'nin 2 nüsha halinde verilmesi, imzalanıp 1 tanesinin kendilerinde 1 tanesinin okul idarelerine iletilmesinin sağlanması,

 • Lavabo yakınlarına el yıkama adımlarını açıklayan posterler asılması, Bina girişinde öğretmen, öğrenci, diğer çalışanlar ve maskesi olmayanlar için maske bulundurulması,

 • Öğrencilerin okul giriş/çıkışlarında, mümkünse 65 yaşını doldurmamış, aynı veli tarafından okula bırakılarak çıkış saatinde okul dışında teslim alınması konusunda bilgilendirilmesi,

 • Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVİD-19'un bulaşma ve korunma yolları için yapılacak eğitime hazırlık yapılması,

 • Planlamaların, öğrencilerin hep aynı sınıfta ders yapacağı şekilde yapılması, Okulda yapılacak ders içi ve dışı her türlü faaliyetlerin planlamalarının öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını (kantin, spor salonu, bahçe, vb.) engelleyecek bir biçimde düzenlenmesi,

 • Servis şoförlerinin, araçlarına COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar asması ve okul yönetimince şoför ve yolcuların bu kurallara uyması konusunda bilgilendirme yapılması, öğrenciye hizmet verecek şekilde düzenlenmesi yapılmaktadır.

 • Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı ve içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmesine, Toplu etkinliklerden kaçınılmalı, yüz yüze yapılması gereken etkinliklerde maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına,

 • Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı/ psikososyal destek ihtiyaçları için okullarda bulunan Rehberlik Birimlerinin, Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket etmesine,

 • Okullarda gerçekleştirilen idari toplantılarının (öğretmen-yönetici-personel) mümkünse telekonferans yöntemiyle yapılması, bunun sağlanamadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler" doğrultusunda gerçekleştirilmesine,

 • Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilmeli ve semptom belirlenen öğrenci ayrı bir yerde izole edilmelidir. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personelin evlerine gönderilmesi ve İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilmesi,

 • Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması,

 • Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanların dinlenme zamanlarında da ez az 1 metrelik mesafeyi korumaları ve maske takmayı sürdürmelerinin sağlanması,

 • Öğretmenlerin sınıflarda oturma düzenini çapraz oturma düzeniyle sağlayarak en az 1 metre aralık olacak şekilde planlanması,

 • Sınıf içinde damlacık oluşumuna mahal vermemek için yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmaması, Gün boyu aynı sınıfta ders görülmesini sağlayacak planlanmanın yapılması, Okul kantinlerinde tek kullanımlık bardak, tabak vs. malzeme kullanılması,

 • Yemekhanelerde, yemek saatlerinin gruplara bölünerek mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemelerinin sağlanması,

 • Binalarda her türlü araç gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolu, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk, batarya başlıkları gibi) temizliği yapılırken su ve deterjan sonrası temizlik için 1/100 sulandırılmış ( 5 lt su ile yarım çay bardağı) çamaşır suyu kullanılması,

 • Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyesi, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinde %70 alkolle silinerek dezenfekte edilmektedir.