iStock-1026632588.jpg

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Özel Bursa Meltem Çocuk Akademisi

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Meltem Çocuk Akademisinde öğrencilerimiz, Fen ve Doğa Etkinlikleri dersinde her hafta seviyelerine uygun deneyler yapmakta, böylece çevremizi ve dünyayı deneyimleme imkanı bulmaktadır.    

Fen ve doğa çalışmaları çocukların gelişimlerine yardım eder; onların hayata karşı tavırlarında değişiklikler meydana getirir. Davranışlarını etkiler ve ilgi alanlarını genişletir. Onlara daha etkili düşünme yollarını öğretir. Problem çözme yeteneklerini geliştirir.

Deneyler, gözlemler, ilk kez tanışılan bilimsel ve doğal olgular farkındalık yaratırken, merak duygusu uyandırır, araştırmayı ve keşfetmeyi alışkanlık haline getirmeyi hedefler.

bursameltemokullari-affa3382.jpg
bursameltemokullari-58ca2a7d.jpg
bursameltemokullari-ae16a6f0.jpg
bursameltemokullari-8e1d81c2.jpg