iStock-1026632588.jpg

İngilizce

Özel Bursa Meltem Çocuk Akademisi

İngilizce

0-6 yaş arasında geçen süre dil edinimi açısından en verimli ve en önemli süreçtir. Çocuklar bu dönemde yabancı dil telaffuzunu en doğru şekilde öğrenirler. Yapılan   araştırmalar okul öncesi dönemde yabancı dilin edinilmesinin en kolay dönem olduğunu ispatlamıştır.

Ana sınıfında İngilizce öğretimi, her çocuğun kendine özgü öğrenme özellikleri olduğu düşünülerek yapılmaktadır. Buna bağlı olarak ana sınıfı yabancı dil öğretiminde TPR (Total PhysicalResponse /Tüm Fiziksel Tepki) ve Task-Based / Aktivite Tabanlı)öğretim metotları esas alınmaktadır. 3-6 yaş gruplarının işitsel ve görsel materyallerle daha kolay ve kalıcı öğrendiği ilkesinden yola çıkılarak dersler resimli kartlar, kuklalar, posterler gibi materyallerle ve animasyon,  hikaye, oyun DVD’leri, ses CD’leri gibi dijital ürünlerle desteklenmektedir. Haftalık 10 saat uygulanan İngilizce derslerinde kullanılan tüm materyal ve metotlar, çocuklara yabancı dil öğretirken sorgulamayı da öğretmeyi amaçlamaktadır.