Picture1121212.jpg

Özel Bursa Meltem Okulları

İlkokul

Özel Meltem İlkokulu olarak amacımız;

 

 • Düşünen, düşündüğünü ifade edebilen,

 • Kendine güvenen,

 • Öz güveni yüksek,

 • Kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alan,

 • Soru soran, araştıran, üreten,

 • Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan,

 • Milli ve dini değerlere duyarlı,

 • Becerilerinin ilgilerinin ve sınırlarının farkında olan,

 • Okuyan, okuduğunu anlayan,

 • Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan,

 • İşbirliğine açık,

 • Çok yönlü,

Mutlu, başarılı, sağlıklı bireyler yetiştirmektir.

Her öğrencinin algı düzeyi farklılık gösterir. Bunu göz önünde bulundurarak öğretim programlarımızı oluştururken kişiye özel müfredat takip edilmesine dikkat edilmektedir. Öğrencilerin düşünen, sorgulayan, üreten, problem çözen, sorumluluk alan, işbirliğine açık bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

 

Özel Meltem İlkokulu olarak öğrencilerimizin gelişim alanını akademik gelişim ve kişilik gelişimi olarak üzere iki alanda ele alıyoruz. Bu iki alan üzerinden belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda hareket etmekteyiz.

  1- KİŞİLİK GELİŞİMİ AÇISINDAN

 • Her öğrenciye dokunarak, kabiliyetlerini tespit etmek,

 • Karakter ve ilim sevgisi aşılamak,

 • Her hareketinin ahlaki bir değerinin olduğunu fark ettirmek,

 • Hayatın değil, hakikatin peşinde olan,

 • Vicdanı gelişmiş, hürmeti bilen,

 • Bilginin kıymetini bilen, onun ışığında hayatını dizayn etmeye çalışan,

 • Olumlu kavramlara olumsuz kavramların farkına varabilen ve kendini olumlu yönde geliştiren bireyler yetiştirmek

2- AKADEMİK GELİŞİMİ AÇISINDAN

 • 1. Sınıfta akademik konularının zeminini oluşturan temel bilgi ve becerileri kazanabilme,

 • Verimli ders çalışma yöntemlerini kişisel olarak aktarabilme ve uygulayabilme,

 • Soru sorabilme, araştırabilme ve üretebilme,

 • Kitap okuma alışkanlığı kazanabilme,

 • Okuduğunu anlayabilme ve düşüncelerini ifade edebilme,

 • Problem çözebilme,

 • Sorumluluk bilinci kazanma

 

HEDEFLERİMİZE ULAŞABİLMEK İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ MÜFREDATIMIZDA BULUNAN DERSLER

1- TÜRKÇE

 Dinleme becerisini kazandırmaktaki amaç; öğrencilerin dildeki sesleri tanımaları, bir bütünlük içinde yer alan vurgu ve tonlamaların sağladığı anlam değişiklerini fark etmeleri ve en önemlisi de konuşmacının ifade ettiklerini tam ve doğru olarak anlamalarını sağlamaktır.

ilkokul-28e75757.jpg
ilkokul-f19b891c.jpg
çocuk_art_kids.jpg
ilkokul-17b2d8dc.jpg

İLKOKULUMUZDAN GÖRÜNTÜLER - EYLÜL 2020

Hakkımızda