iStock-1026632588.jpg

Rehberlik

Özel Bursa Meltem Çocuk Akademisi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları: Uygulanan test ve envanterler, çocuklarımızın psiko – sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye, takip etmeye yönelik çalışmalardır.

Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, bireysel çalışmalardır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula adapte sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Sosyal Sorumluluk Bilinci Geliştirmek Amacıyla Yapılan Çalışmalar: Yardımlaşma, paylaşma gibi duyguları yaşamalarına ve anlamalarına yardımcı olmak, ihtiyacı olan kişilere duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Grup Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı öğrencilerimizi grup içerisinde tanıyabilmektir. Özellikle küçük yaş grubu öğrencilerimiz için duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları belirlemeye yönelik bir çalışmadır.

Okul Olgunluğu Çalışmaları: Öğrencilerimize ilköğretime geçme sürecinde, geçmişe dönük donanımlarını ölçmek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek ve desteklemek amacıyla yapılan çalışmadır.

Sınıf Çalışmaları: Sınıfların ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda sınıfla yapılır. Yaşam becerileri, değerler, okul olgunluğu gibi konularda çocukları geliştirmek ve desteklemek amacıyla sınıflarda yapılan çeşitli aktivite ve etkinlikleri içerir.

Grup Çalışmaları: Sosyal beceri geliştirme, yaratıcılık, dikkati güçlendirme, görsel algı, işitsel algı ve psikomotor gelişime destek gibi konularda ihtiyaç duyan çocuklarla yapılan çalışmalardır.

Okul Rehberlik Çerçeve Planının Hazırlanması:Bağlı bulunduğunuz Rehberlik ve Araştırma Merkezinin hazırladığı rehberlik çerçeve planı Özel Bursa Meltem Çocuk Akademisi koşulları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak her sene başında rehber öğretmen tarafından hazırlanır. Sınıf rehberlik planları sınıf öğretmenleri tarafından düzenlenir. Planda yer alan rehberlik etkinlikleri rehber öğretmen koordinesinde aylık olarak sınıf öğretmenleri tarafından uygulanır.

Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Çalışmaları: Sene içinde en az 3 kere yapılan rehberlik faaliyetleri değerlendirilir ve yapılabilecek olan çalışmalar belirlenir.

Oryantasyon Çalışmaları:Okulumuza yeni kayıt olan öğrenci ve velilere gerekli yardım süreci gerçekleştirilir.

Öğrenci Gözlemleri:Velinin ya da sınıf öğretmeninin rehberlik birimine başvurması ile öğrenci gözlemleri yapılır.

Ailelere Broşürler:Her ay düzenli olarak, velilerin ihtiyaç duyacağı düşünülen konular hakkında bültenler hazırlanır ve velilere yollanır.

Bireysel Görüşmeler:Okulumuzda hafta içi velilerimizin ihtiyaçları üzerine veya Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu sistemi ile bireysel rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verilmektedir. Okul psikolojik danışmanı görüşmeler sonrasında gerekli gördüğü durumlarda öğrencileri RAM’a ya da çocuk psikiyatrisine yönlendirebilir.

Gelişimsel Testler: Rehber öğretmenin gerekli bulduğu durumlarda ve sınıf öğretmeninin yönlendirmesiyle, ihtiyaç halinde, öğrencinin gelişim alanlarını değerlendiren test çalışmaları yapılır.

Bu testler şunlardır:

 • Okula Hazırlık Değerlendirme Testi

 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri

 • Koppitz İnsan Çizim Testi

 • Peabody Resim Kelime Testi

 • Bender Gestalt Testi

 • Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

 • Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi

Kara Tahta Çizimler

Rehberlik Eğitimin Ruhudur

"

Fox Kiyafetlerinde Boy

Özel Bursa Meltem Çocuk Akademisi

Veli Destek Programı Ana - Baba Tutumu Bilgilendirme

MÜKEMMELİYETÇİ ANNE-BABA TUTUMU

Bu tutumda;

 • Bu tutumu benimseyen anne babalar çocuklarını akademik, sosyal, sanatsal, sportif her alanda kusursuz olmalarını beklerler.

 • Aile beklentilerinin karşılanması için çocuğu yoğun bir eğitim sürecine alırlar.

 • Çocuktan beklentiler yaşının ve kapasitesinin üzerindedir.

Bu tutumla yetişen çocuklar; kendi doğal içgüdüleri ve kendisinden beklenenler arasında sıkışıp kalmıştır. Fikirleri genellikle çok katıdır. Her işte üstün olmak ister ve bunu başaramadığı noktada hayal kırıklığına uğrarlar. Tüm bunlardan kaynaklı olarak çalışmayı tamamen bırakabilir ve aşağılık duygusu geliştirebilirler. Kendilerine olan güveni hemen hemen yok gibidir. Yaratıcılığı gelişmez. Sessiz, çekingen, başkalarının etkisinde kolayca kalabilen çocuklardır. Sürekli eleştirildiği için aşağılık duygusu geliştirebilir. Hoşgörü göstermez. Dıştan denetimlidirler.

Çocuk kendi için değil de sırf anne babası mutlu olsun diye yaşamaya başlar. Çocuk bir olumsuzlukla karşılaştığında bocalar mükemmel olması gerekmektedir fakat işin içinden çıkamamaktadır.

AŞIRI KORUYUCU VE KAYGILI ANNE-BABA TUTUMU

Bu tutumda;

 • Anne baba çocuğun her davranışına müdahale eder.

 • Sürekli çocuğa yaşından daha küçükmüş gibi davranır.

 • Aile aşırı koruyucudur ve sürekli olarak vericidir.

 • Çocuğun kendini tanımasını ve yapabileceklerini fark etmesini engelleyen bir tutumdur.

 • Çocuğun bireyselleşme çabalarını engelleyen bir tutumdur.

Bu tutumla yetişen çocuklar; bağımlı kişilik yapısı geliştirirler, Çocuk kendi başına karar vermede güçlükler yaşar, kendine güveni yoktur, Genellikle tek başına bir işe başlama ve sürdürme becerilerini gösteremezler.Çocuğun aşırı bağımlı, ürkek, çekingen ve güvensiz bir kişilik geliştirmesine neden olur. Çocuğun hatalarının sonucunu yaşayarak öğrenmesine izin verilmez, sorumluluk duygusunun gelişmesi engellenir. Çocuk ilerideki yaşamında karar almakta ve uygulamakta zorluk çekeceği gibi yaşama karşı içinde bir korku oluşturur.

AŞIRI BASKICI VE OTORİTER ANNE-BABA TUTUMU

Bu tutumda;

 • Ailede katı bir disiplin anlayışı ve baskıcı bir tutum vardır.

 • Çocuktan aile içi kurallara koşulsuz uyulması beklenir.

 • Aile içinde korku hakimdir ve çocuk korku ile büyür.

Bu tutumla yetişen çocuklar; saldırgan ve uyumsuz davranışlar gösterirler, Arkadaşlarına evde karşılaştığı olumsuz davranışları sergiler, sürekli eleştirildikleri için benlik saygısı geliştiremedikleri görülür. Çocuğun kendine güven duygusu oluşmaz. Yaratıcılık engellenir. Karar verme becerileri gelişmediği için kriz durumlarıyla mücadelede yetersizdirler. Başkalarının aldığı karaları uygulamayı tercih ederler. Hayatları boyunca pasif ve edilgen bir kişilik sergilerler.Kişilik gelişimi; Hata yapanlar mutlaka cezalandırılmalıdır görüşünü benimserler. Rutin ve sınırları belli olan iş ve meslekleri seçerler. En küçük bir hatada bile hoşgörüleri olmayabilir. Okul yaşamlarında fazla başarılı olamazlar. Anne-babalarının (veya bir otoritenin)olmadığı ortamlarda kendilerini boşlukta hissederler ve bir otorite bulma arayışı içine girerler.

 

TUTARSIZ ANNE-BABA TUTUMU

Eşinizle, çocuğunuzun yanında, çocuk konusunda birbirinizi eleştiriyorsanız, eşinizin olumlu yaklaşımına sizin olumsuz tutumunuz oluyorsa yada taraflardan biri çocuğu kayırıyorsa, çocuğunuza söz dinletmek için önce yumuşak tonda konuşup, ardından sesinizi yükseltip sonra da özür diliyorsanız;Dengesiz ve tutarsız bir anne- baba tutumu sergiliyorsunuz demektir.

Tutarsız anne-babanın iki çocuğuna karşı farklı tutumu ya da anne-babanın kendi eğitim tarzındaki farklı tutumu çocukları olumsuz yönde etkileyecektir.Bir davranışın kimi zaman ödüllendirilmesi kimi zamanda cezalandırmasın çocukta kuşkunun uyanmasına neden olur. Ne zaman nerede nasıl davranacaklarını bilemezler. Zamanla çevredeki insanlara güvenmeyen,her şeyden şüphelenen, kararsız kişilik geliştirebilir.

Çocuklar çok iyi birer gözlemcidir. En iyi gözlemledikleri kişilerse anne babalarıdır. Bu etkili gözlemleri sonucunda çocuk anneyi ve babayı nasıl kullanabileceğini, onlardan nasıl yararlanabileceğini çok çabuk öğrenir.Anne baba mutlaka aynı eğitim görüşüne sahip olmalıdır.

 

 

DEMOKRATİK ANNE-BABA TUTUMU

Bu tutumda;

 • Anne baba çocuğu koşulsuz kabul eder.

 • Çocuğa sevgi ile yaklaşır ve onu sevdiklerini davranışlarıyla gösterirler.

 • Aile çocuğa rehberlik eder, Ancak karar çocuğa aittir.

 • Anne baba çocuk için iyi bir modeldir.

Bu tutumla yetişen çocuklar; sosyalleşmiş, işbirliğine hazır, arkadaş canlısı, duygusal ve sosyal açıdan dengeli bireylerdir. Çocuk nerde ne yapması gerektiğini bilir. Saygılı, sorumluluklarını bilen ve çevresi ile olumlu

ilişkiler kurabilen bireylerdir. Bu tutuma sahip anne-babalar; Çocuğun ihtiyaçlarını sezen onlara uygun yanıtlar veren Aşırı hoşgörülü veya katı olmayan,davranışlarında tutarlı olan Karşı çıkmadan önce çocuğun isteklerini dinleyen anne babalardır. Çocuk tüm yönleriyle kabul edilir, Çocuğa yol gösterir ama alacağı kararlar konusunda serbest bırakır, Aile içinde kurallar ve sınırlar herkes için ve hep birlikte belirlenir ve bu sınırlar içinde çocuk özgürdür. Kuralların mantıklı açıklaması yapılır, Aileyi ilgilendiren kararlar birlikte alınır. Her konuda çocuğun düşünce ve fikirleri dinlenir, Anne-baba birbirlerine ve çocuklarına karşı olan duygularında net ve açıktır.  Çocuk Üzerindeki Etkisi;Özgüven sahibi bireyler yetişir. Kendini rahat ve kolayca ifade edebilir. Çocukta asilik ve kavgacılık görülmez. İleriki yaşlarda kendi ayakları üzerinde rahatça durabilir. Farklı hobilere yönelmesi daha sık görülür. 

Çocuk Gelişimininde İletişim En Önemli İhtiyaçtır 

"

Sınıfında Kız

Çocuklarımızla Etkili Bir İletişim Kurabilmek İçin Neler Yapabiliriz?

 

Etkin dinleme yapın.

Onu anladığınızı hissettirin.

İstediği kadar kendini ifade etmesine izin verin.

Onu sürekli eleştirmeyin ve sözlerine değer verin.

Aldığınız kararlarda onun da fikrini almayı unutmayın.

Ona güvendiğinizi hissettirin.

Sorumluluk almasına fırsat verin.

Değerli olduğunu hissetmesini sağlayın.

Çocuklarınıza sözlerinizle değil davranışlarınızla örnek olun.