iStock-1026632588.jpg

Spor - Cimnastik

Özel Bursa Meltem Çocuk Akademisi

Spor - Cimnastik

Okul öncesi çocuğunun temel gereksinimlerinden biri de harekettir. Çocukların hareket gereksinimleri oyun etkinlikleri sırasında doğal olarak karşılanabilir. Bedensel Etkinliklerde vücudunu dengeli ve koordineli bir biçimde kullanma, paylaşma, kurallara uyma yetenekleri geliştirilir. Oyun etkinlikleri, öğretmen ya da çocuklar tarafından yapılandırılmış, kuralları olan ve grupça oynanan etkinliklerdir. Sınıf içinde ya da bahçede oynanabilir.

 

Öğretmen tarafından başlatılmış olmasına rağmen, sürecin tamamen çocuk tarafından yönlendiriliyor olması nedeniyle oyunlar,  yarı yapılandırılmış oyunlardır. Yarı yapılandırılmış oyunlar, oyunun öğrenme yöntemi ve tekniği olarak kullanıldığı kategoridir. Aynı zamanda çocuk merkezlidir. Bu oyunlarda çocuğun inisiyatifini kullanması önemlidir. Böylelikle çocuğun yaratıcılığı desteklenir. Herhangi bir materyalle oynanan, kuralları inceden belirlenmiş olan ya da öğretmenin belli bir amaç ya da kazanıma ulaşmak için başlattığı ve süreçte öğretmenin ve çocuğun aktif olduğu oyunlar ise “yapılandırılmış oyundur''.

Meltem Çocuk Akademisi spor programında öğrencilerin beden eğitiminde kazandıkları spor becerilerinin bireysel olarak daha da güçlenmesi için cimnastik bu yaş grubunda jimnastik derslerine ağırlık verilir. Cimnastik eğitimi çocukların vücut esneklerini korunmasını ve eşit kas gelişimini sağlar. İleride ilgi alanlarına girecek her türlü spora özgürce ve kendine güvenerek katılabilmesi için gerekli  olan için güçlü fiziki  temel bu yıllarda oluşur.

1.jpg
bursameltemokullari-0f7650d5.jpg
3.jpg
bursameltemokullari-260c70f9.jpg
4.jpg
spor-cimnastik-2e8ea863.jpg