VİZYONUMUZ

Her alanda donanınımlı, üretken, başarılı ve mutlu bireyler yetiştiren Türkiye’nin öncü ve örnek alınan eğitim kurumlarından biri olmaktır.

MİSYONUMUZ

Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkelerine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, ülkenin geleceğini şekillendiren, milletinin değerlerini bilen, koruyan, geliştiren, ailesine ve insanlığa karşı sorumluluk bilincine sahip gençler yetiştirerek, Türk Milli Eğitim sistemi içerisinde, örnek bir eğitim modeli oluşturmaktır.